Kinderen

Indicaties voor Bobath-therapie

Bobath-therapie richt zich voornamelijk tot kinderen met CP (cerebral palsy of cerebrale parese), maar ook tot kinderen met andere neuromotorische aandoeningen.

Deze kinderen hebben problemen bij de controle van houding en beweging. De problemen situeren zich op het vlak van tonus, coördinatie van beweging en reciproke innervatie. De oorzaak zit niet in de spieren en gewrichten, maar in het centraal zenuwstelsel.

De bewegingskwaliteit van deze kinderen wordt omschreven d.m.v. termen als spasticiteit, ataxie, athetose, hypertonie, hypotonie, dystonie…

Een vroege en adequate behandeling is zeer belangrijk omdat de problemen geleidelijk aan duidelijker worden tijdens de groei en ontwikkeling van het kind.

Wat is Bobath-therapie ?

Tijdens de therapie wordt er gestreefd naar een zo “normaal” mogelijke spierspanning, waardoor het kind meer harmonieuze en aangepaste bewegingen kan ervaren tijdens oprichting, evenwicht en steunname.

Als er een betere controle is over houding en beweging kan het kind de omgeving beter verkennen en functioneel worden. Verder worden “meer normale” bewegingspatronen uitgelokt via facilitaties.

Deze totaalaanpak richt zich ook op een beperking van secundaire orthopedische problemen.

Tijdens de therapie wordt advies gegeven over positionering en hantering en eventuele hulpmiddelen bij zitten, staan, voortbewegen en ADL-activiteiten.

www.bobath.be

Meer info volgt

Blind leren typen in 10 lessen

Meten en opvolgen van de vorm van de schedel bij baby’s (bij voorkeurshouding en/of schedelafvlakking (plagiocephalie)

Kinderen